Měsíční solární zisky

Kolik tepla získám ze slunce během jednotlivých měsíců?

Druhou neméně podstatnou skutečností je rozložení dostupné solární energie v roce během jednotlivých měsíců. Tuto skutečnost zde uvádíme proto, abychom předešli nereálným představám o solárním vytápění. 

Výpočet je proveden ve volně dostupném programu pro bilancování solárních soustav pro potřeby programu  ZELENÁ ÚSPORÁM, pro objekt s tepelnou ztrátou 6 kW a denní potřebou teplé vody 160 l.

 

TabulkaGraf