Slezská 73, Orlová - Poruba | info@etracom.cz | +420 596 515 161
Hlavní menu:

Cesta: Solární systémy | Roční solární zisk |


Roční solární zisk

Kolik tepla získám ze slunce za rok?

Na úvod si ukážeme, kolik solární energie dopadá za rok na zemský povrch v našich zeměpisných šířkách a kolik této energie jsme schopni využít pro svou potřebu.

Solární mapa ČR

Jak je vidět z výše uvedené mapy, tak pro naši oblast Ostravska je možno počítat s ročním dopadem solární energie ve výši 1025 kWh/m2. Reálně využitelný solární zisk je nižší a závisí na typu použitého solárního kolektoru.  Pro solární kolektory CosmoSOL je výrobci uváděn minimální solární zisk 525 kWh/m2*rok. U vakuových kolektorů APRICUS je roční solární zisk zhruba o 35% vyšší což činí 710  kWh/m2*rok.


 

 

 


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: