Název a sídlo firmy

ETRACOM s.r.o.

Slezská 73
735 14 Orlová - Poruba

Zapsána v OR u KS Ostrava odd "C vložka 6323"

telefon + fax: +420 596 515 161

e-mail: etracom@etracom.cz

web: www.etracom.cz

IČO: 483 93 177

DIČ: CZ 483 93 177

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 214307382 / 0300

Kontaktní formulář

ERROR