Komplexní řešení v oblasti TZB

Pro zákazníka jsme schopni navrhnout optimální technické řešení s následným vypracováním projektové dokumentace a realizace zakázky v těchto oblastech TZB:

Alternativní zdroje tepla
- solární systémy pro předehřev teplé vody a vytápění
- systémy s tepelnými čerpadly
- systémy s kotly na biomasu
- kogenerační jednotky

Klasické zdroje tepla
- kotelny na pevná, kapalná i plynná paliva
- předávací stanice tepla na horkou vodu a páru
 
Rozvody venkovní i vnitřní
- kanalizace
- vodovodu
- plynovodu
- ústředního vytápění
- malé vzduchotechniky